Xarxa Audiovisual Local

Dimarts, 21 de novembre de 2017

XAL > Espai de transparència > Contractació

Espai de transparència


Accés al Perfil del Contractant de la XAL, així com a la informació sobre les licitacions i adjudicacions en curs.

 

. Accés a la contractació contractació audiovisual, als contractes de serveis i als contractes publicitaris subscrits per la XAL durant l’any 2016

       

 

. Accés a la contractació menor de la XAL durant l’any 2016

  

 

. Accés als convenis subscrits per la XAL durant l’any 2016

       

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa