Xarxa Audiovisual Local

Diumenge, 13 de juny de 2021

XAL > Espai de transparència > Contractació

Espai de transparència


. Accés al Perfil del Contractant de la XAL, així com a la informació sobre les licitacions i adjudicacions en curs

 

. Accés a la contractació audiovisual, als contractes de serveis, als contractes publicitaris i als convenis subscrits per la XAL

--> Any 2020

--> Any 2019

  

--> Any 2018

  

--> Any 2017

          

--> Any 2016

       

 

. Accés a la contractació menor de la XAL 

--> Any 2020

  

--> Any 2019

--> Any 2018

 --> Any 2017

  

--> Any 2016

  

 

. Accés als convenis subscrits per la XAL durant l’any 2016 i 2019 (per convenis del 2017, 2018 i 2020, consultar el segon apartat d'aquesta pàgina)

Convenis 2019 Convenis 2016

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa