Xarxa Audiovisual Local

Divendres, 21 de febrer de 2020

XAL > Espai de transparència > Contractació

Espai de transparència


. Accés al Perfil del Contractant de la XAL, així com a la informació sobre les licitacions i adjudicacions en curs

 

. Accés a la contractació audiovisual, als contractes de serveis, als contractes publicitaris i als convenis subscrits per la XAL

--> Any 2018

  

--> Any 2017

          

--> Any 2016

       

 

. Accés a la contractació menor de la XAL 

--> Any 2018

 --> Any 2017

  

--> Any 2016

  

 

. Accés als convenis subscrits per la XAL durant l’any 2016 (per convenis posteriors, consultar el segon apartat d'aquesta pàgina)

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa