Xarxa Audiovisual Local

Dilluns, 20 d'agost de 2018

XAL > Espai de transparència > Contractació

Espai de transparència


. Accés al Perfil del Contractant de la XAL, així com a la informació sobre les licitacions i adjudicacions en curs

 

. Accés a la contractació audiovisual, als contractes de serveis i als contractes publicitaris subscrits per la XAL

--> Any 2017

       

--> Any 2016

       

 

. Accés a la contractació menor de la XAL 

--> Any 2017

  

--> Any 2016

  

 

. Accés als convenis subscrits per la XAL durant l’any 2016

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa