Xarxa Audiovisual Local

Dimarts, 25 de juny de 2019

XAL > Espai de transparència > Contractació

Espai de transparència


. Accés al Perfil del Contractant de la XAL, així com a la informació sobre les licitacions i adjudicacions en curs

 

. Accés a la contractació audiovisual, als contractes de serveis i als contractes publicitaris subscrits per la XAL

--> Any 2018

--> Any 2017

          

--> Any 2016

       

 

. Accés a la contractació menor de la XAL 

--> Any 2018

  

 --> Any 2017

  

--> Any 2016

  

 

. Accés als convenis subscrits per la XAL durant l’any 2016

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa