Xarxa Audiovisual Local

Dimecres, 28 de juliol de 2021

XAL > Selecció de personal > Informació de la convocatòria

Convocatòria pública

Directiu de cap de l’Àrea de continguts de la XAL, SL

Model de sol·licitud
d'admissió


Estat

Convocatòria finalitzada

Termini

08/02/2018

Descripció

Convocatòria per a la provisió d'una plaça directiva de cap de l’Àrea de continguts de la Xarxa Audiovisual Local, SL

Relació de persones
admeses i excloses


Valoració de Mèrits

Aquí podeu consultar la valoració de mèrits


Resultats de la
convocatòria


Tornar al llistat

Publicació de la informació certificada per CATCert

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa2