Xarxa Audiovisual Local

Dimecres, 28 de juliol de 2021

XAL > Selecció de personal > Informació de la convocatòria

Convocatòria pública

Tècnic del Servei d’Assessoria Jurídica (especialitzat en contractació)

Model de sol·licitud
d'admissió


Estat

Convocatòria finalitzada

Termini

27/02/2019

Descripció

Convocatòria de procés per a la provisió per interinatge d'un lloc de treball de tècnic del Servei d’Assessoria Jurídica a la Xarxa Audiovisual Local, SL

Relació de persones
admeses i excloses


Tornar al llistat

Publicació de la informació certificada per CATCert

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa2