Xarxa Audiovisual Local

Divendres, 10 de juliol de 2020

XAL > Selecció de personal > Informació de la convocatòria

Convocatòria pública

Provisió de plaça de tècnic/a del servei d'Assessoria jurídica

Model de sol·licitud
d'admissió


Estat

Convocatòria en curs

Termini

22/06/2020

Relació de persones
admeses i excloses


Tornar al llistat

Publicació de la informació certificada per CATCert

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa