Xarxa Audiovisual Local

Diumenge, 13 de juny de 2021

XAL > Fitxa d'anunci de contractació

Anuncis de contractació


Objecte del contracte

Serveis de distribució i de contribució de continguts audiovisuals per xarxa terrestre en fibra òptica entre la XAL i les seves entitats adherides

Número d'expedient

Entitat contractant

XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL

Tipus d'expedient

Tramitació ordinària

Tipus de procediment

Obert

Pressupost de licitació

2.705.088,00 € + IVA

Valor estimat de la contractació

4.123.037,00 € + IVA

Data límit de presentació d'ofertes

03/02/2016

Lloc

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Servei de Contractació
C/ Londres, 55, planta baixa.
08036 Barcelona
Per accedir a la documentació, cal anar al perfil del contractant de la Diputacio de Barcelona:

https://seuelectronica.diba.cat/perfilcontractant/licitacio_ext.asp?id=47764

Dies i horari

Data d'aprovació de la contractació

20/01/2016

Modificacions

Documents associats


Publicació de la informació certificada per CATCert

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa