Xarxa Audiovisual Local

Dijous, 28 d'octubre de 2021

XAL > Guia d'ús per notificacions i licitacions electròniques

Guia d'ús per notificacions i licitacions electròniques


Tant la Llei 39/2015, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques (art.14) com la nova Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic (DA 15.2 i DA 15.3), estableixen l’obligatorietat de relacionar-se per mitjans electrònics tant a les Administracions Públiques com a les empreses.

A continuació us enllacem una Guia d'ús per a licitacions i notificacions electròniques amb la XAL.

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa2