Xarxa Audiovisual Local

Dimecres, 20 de setembre de 2017

XAL > Espai de transparència > Gestió

Espai de transparència


Accés a la informació econòmica i patrimonial de la XAL, així com al seguiment pressupostari de la seva activitat.

. Balanç de situació


. Comptes anuals 


. Comptes de pèrdues i guanys


. Pressupost - ingressos i despeses

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa