Xarxa Audiovisual Local

Divendres, 30 d'octubre de 2020

XAL > Espai de transparència > Gestió

Espai de transparència


Accés a la informació econòmica i patrimonial de la XAL, així com al seguiment pressupostari de la seva activitat.

. Balanç de situació

--> Any 2019

--> Any 2018

--> Any 2017

--> Any 2016


. Comptes anuals 

 


. Comptes de pèrdues i guanys 

--> Any 2019

--> Any 2018

--> Any 2017

--> Any 2016


. Període mig de pagament a proveïdors

--> Any 2019

--> Any 2018

--> Any 2017

--> Any 2016


. Pressupost - ingressos i despeses

--> Any 2019

--> Any 2018

--> Any 2017

--> Any 2016

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa