Xarxa Audiovisual Local

Dilluns, 1 de març de 2021

XAL > Missió

Missió


La Xarxa Audiovisual Local (XAL) és una entitat pública empresarial creada per la Diputació de Barcelona amb la finalitat de promoure i fomentar la comunicació local. Amb aquesta finalitat, gestiona la Xarxa de Televisions Locals (XTVL), el portal informatiu xarxanotícies.cat, l'agència de notícies XN i la plataforma de distribució de continguts audiovisuals a la carta xip/tv.

La Diputació de Barcelona ha engegat un procés de fusió de tots els seus mitjans de comunicació, que convergiran en una única plataforma multimèdia, La Xarxa. A l’espera que culmini aquest procés, La Xarxa compta de moment amb una dimensió radiofònica.  

La XTVL és una estructura de concertació, coordinació i cooperació amb mitjans audiovisuals, especialment les televisions de proximitat, amb l'objectiu de reforçar la cadena de valor de la comunicació local en l'àmbit dels continguts informatius, programes i serveis, per posar-los a l'abast dels ciutadans. També pretén implementar totes les tecnologies disponibles que permetin una major difusió d'aquests continguts i serveis. Alhora, complementa les actuacions en matèria d'assessorament tècnic, formació, promoció, explotació i innovació que els recursos locals, per si sols i de forma aïllada, no poden assumir.

Per la seva banda, xarxanotícies.cat és el reflex digital dels continguts informatius que produeixen i/o distribueixen la Xarxa de Televisions Locals i La Xarxa. Aquest portal informatiu dedica una atenció preferent a l’actualitat local.

Al seu torn, l'agència de notícies XN és una agència singular que sorgeix de la mateixa XTVL, gràcies a la seva capacitat de coordinar-se amb les televisions de proximitat. És per aquesta raó que la XN aporta una visió informativa descentralitzada, contribuint a la vertebració de l'espai de comunicació català tot aprofitant les capacitats productives existents en el territori, i permetent-ne l'explotació per rendibilitzar-les i fer-les sostenibles.

Finalment, la plataforma xip/tv permet a les televisions disposar d’un canal IP on oferir la seva programació, tant la de producció pròpia com la de la XTVL, perquè els usuaris la consumeixin a la carta.

 

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa