Xarxa Audiovisual Local

Dijous, 28 de maig de 2020

XAL > Espai de transparència > Protocol General de Serveis

Espai de transparència


________________________________

A causa de la declaració d'Estat d'Alarma derivat de l’emergència sanitària ha provocat limitacions en la llibertat de circulació de les persones i la contenció de la major part d’activitats econòmiques, socials i culturals per tal de contenir al màxim el nombre de contagis. Aquestes mesures de contenció ha provocat que les ràdios i televisions locals de Catalunya no estiguin fent la seva activitat i programacions habituals, si no que la seva activitat es centra en mantenir la seva població informada de l’evolució de l’epidèmia i traslladant els missatges de les autoritats sanitàries. Per aquest motiu, la XAL publica les resolucions 10/2020 i la seva ampliació 15/2020: 

RESOLUCIÓ 10/2020 APROVACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DELS ANNEXOS II I III DEL PROTOCOL GENERAL DELS SERVEIS DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL PER LA TAULA TARIFÀRIA DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL DE CARÀCTER EXCEPCIONAL “COVID-19”

APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA TAULA TARIFÀRIA DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL DE CARÀCTER EXCEPCIONAL “COVID-19”, SUBSTITUTIVA TEMPORALMENT DELS ANNEXOS II I III DEL PROTOCOL GENERAL DELS SERVEIS DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL I ALTRES MESURES TEMPORALS DE SUPORT A LES ENTITATS ADEHRIDES.

Mentre duri l'estat d'emergència, els Annexos 2 i 3 de l'actual protocol queden substituits per les noves tarifes.

_________________________________

 

El Protocol General dels Serveis de la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) és el document que defineix l'objecte social de la XAL i on s’estableix que la societat té per objecte la prestació i gestió del servei públic de caràcter econòmic, de desenvolupament de les activitats vinculades al foment i promoció de la comunicació local, i en concret les següents:

a) L’adquisició, realització, producció, distribució i explotació, sota qualsevol forma, de programes de ràdio, televisió i notícies, així com en general, de drets de propietat intel·lectual i continguts de caràcter audiovisual, interactius i/o multimèdia, per satèl·lit, cable i internet o en qualsevol altre suport de difusió.

b) La prestació de serveis d’agència de notícies i serveis de comunicació a les administracions locals o d’altres, i en general als ens públics i privats.

c) La prestació de serveis de formació i d’assessorament a tercers en relació amb les activitats anteriors.

d) I, en general, totes les activitats relatives a l’àmbit de la comunicació local.

Pots consultar aquí el document del Protocol:

 

                

 

El Protocol Particular, per la seva banda, és el document que signa cada entitat adherida amb la XAL i que fixa les condicions particulars de la seva adhesió al Protocol General.

Aquí pots consultar la llista d'entitats adherides a la XAL i els seus Protocols particulars: 

 
        

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa