Xarxa Audiovisual Local

Dimecres, 27 d'octubre de 2021

XAL > Espai de transparència

Espai de transparència


La XAL, d’acord amb les disposicions de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, posa a disposició de la ciutadania informació rellevant relativa als seus àmbits d’actuació com a garantia d’una gestió responsable.

Aquesta informació, sempre actualitzada i fàcilment accessible, és un mecanisme de transparència amb l’ objectiu de millorar la gestió i competitivitat de l'entitat, així com incidir en la seva independència, neutralitat i objectivitat.

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa2