Xarxa Audiovisual Local

Dilluns, 25 de maig de 2020

.

 

La Xarxa Audiovisual Local, SL és una societat mercantil creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l’audiovisual local català, donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector. Aquests objectius els desenvolupa a través de la marca La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país (televisions, ràdios i suports en línia).

El principal servei que La Xarxa els ofereix és l’oferta de continguts, que es dissenya conjuntament amb els mitjans adherits amb el propòsit d’incentivar al màxim la coproducció amb tots ells. Un criteri d’actuació que pretén, d’una banda, augmentar la visibilitat dels continguts audiovisuals locals distribuint-los al conjunt de mitjans adherits i ampliar-ne així l’audiència potencial; i, de l’altra, estimular econòmicament el sector.

L’oferta de continguts és: informatius i esportius, i divulgatius i d’entreteniment. Pel que fa als continguts informatius i esportius, posen l’accent en la informació local i s’elaboren a partir de la coordinació periodística entre els serveis informatius de La Xarxa i les redaccions dels mitjans adherits. Aquesta tasca conjunta la centralitza el servei de continguts informatius XN, en què ambdues parts comparteixen diàriament tant previsions de cobertura informativa com peces d’actualitat.

Respecte als continguts divulgatius i d’entreteniment, conformen un catàleg que es renova periòdicament coincidint amb l’inici de la temporada radiofònica (anual) i televisiva (trimestral). Aquest catàleg va adquirint progressivament una dimensió multimèdia amb la incorporació de programes amb un doble format (radiofònic i televisiu).

La Xarxa posa a disposició dels mitjans adherits diverses eines per distribuir i compartir continguts de manera sincrònica (a través del satèl·lit), i asincrònica. En el cas de les televisions, la plataforma de distribució asincrònica és el sistema informàtic anomenat xip. Quant a les ràdios, la distribució asincrònica es fa a través de la plataforma web la Sindicada. A banda de l’oferta de continguts, La Xarxa presta als mitjans adherits altres serveis, com l’assessorament lingüístic, l’assistència jurídica i tècnica, i la formació en diferents camps.

 

Façana de l'edifici de La Xarxa a Barcelona

 

Xarxa Audiovisual Local, SL 

B-65908337

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en data 21 de desembre de 2012 al volum 43517, foli 63, full B 431188, inscripció 1a.


Pavelló Cambó. Recinte Maternitat - Travessera de les Corts, 131.159 08028 Barcelona

Tel. +34 93 508 06 00 · laxarxa@laxarxa.cat

XAL > Sala de premsa > El CAC proposa revisar el mapa de demarcacions de la TDT local i aposta per les xarxes de sindicació

Sala de premsa


Només la meitat dels 92 canals locals de TDT estan en marxa, segons l'informe presentat al Parlament pel president de l'organisme, Ramon Font

El CAC proposa revisar el mapa de demarcacions de la TDT local i aposta per les xarxes de sindicació

La implantació de la TDT local és complexa i dificultosa. Dels 92 canals previstos pel pla aprovat l'any 2006, només emeten 47, és a dir el 51% del total. Així ho indica l'informe que aquest divendres ha presentat al Parlament el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Ramon Font. Per solventar la situació, el CAC aposta per possibles reformes legals que modifiquin algunes limitacions que suposen les actuals 21 demarcacions i considera "una oportunitat" les xarxes de suport a les televisions locals i els models de sindicació de continguts com el de la Xarxa de Televisions Locals (XTVL)

La crisi empitjora la situació
L'informe constata que la publicitat va baixar l'any 2008 un 20% i que molts operadors públics han vist retallades les seves partides per la disminució que la crisi ha representat en els pressupostos municipals. Els costos per a la difusió del senyal, derivats en part per l'existència d'un sol operador (Abertis) és una de les dificultats que han d'afrontar les televisions locals digitals tant públiques com privades.

En fer la seva diagnosi, el CAC afirma que "Catalunya no pot suportar econòmicament 92 televisions locals" i que "hi ha demarcacions que tenen massa població per ser sostenibles"

Les xarxes de suport i la sindicació
El CAC parla en el seu informe de l'existència de xarxes de televisions públiques i privades centrades en la producció o en la coproducció de continguts de caràcter sindical i qualifica aquest fet com una "oportunitat" per a donar suport a la implantació de la TDT local.

Iniciatives multimèdia "més enllà de la televisió"

L'informe del CAC avala l'articulació de xarxes i formes de col·lboració que van més enllà de la televisió a través de plataformes multimèdia que aprofitin els continguts i l'experiència en la gestió de mitjans de comunicació. En aquest sentit, la XAL, empresa pública que gestiona la Xarxa de Televisions Locals treballa en la plataforma xip/tv com a una eina de servei més al servei dels operadors de comunicació local que els permeti la difusió de continguts audiovisuals sota demanda a través d'internet.

 

lamalla.cat

+ informació

Per a més informació, contacta amb el departament de Comunicació:

comunicacio@laxarxa.cat

93.508.06.00

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa