Xarxa Audiovisual Local

Dimecres, 3 de juny de 2020

.

 

La Xarxa Audiovisual Local, SL és una societat mercantil creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l’audiovisual local català, donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector. Aquests objectius els desenvolupa a través de la marca La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país (televisions, ràdios i suports en línia).

El principal servei que La Xarxa els ofereix és l’oferta de continguts, que es dissenya conjuntament amb els mitjans adherits amb el propòsit d’incentivar al màxim la coproducció amb tots ells. Un criteri d’actuació que pretén, d’una banda, augmentar la visibilitat dels continguts audiovisuals locals distribuint-los al conjunt de mitjans adherits i ampliar-ne així l’audiència potencial; i, de l’altra, estimular econòmicament el sector.

L’oferta de continguts és: informatius i esportius, i divulgatius i d’entreteniment. Pel que fa als continguts informatius i esportius, posen l’accent en la informació local i s’elaboren a partir de la coordinació periodística entre els serveis informatius de La Xarxa i les redaccions dels mitjans adherits. Aquesta tasca conjunta la centralitza el servei de continguts informatius XN, en què ambdues parts comparteixen diàriament tant previsions de cobertura informativa com peces d’actualitat.

Respecte als continguts divulgatius i d’entreteniment, conformen un catàleg que es renova periòdicament coincidint amb l’inici de la temporada radiofònica (anual) i televisiva (trimestral). Aquest catàleg va adquirint progressivament una dimensió multimèdia amb la incorporació de programes amb un doble format (radiofònic i televisiu).

La Xarxa posa a disposició dels mitjans adherits diverses eines per distribuir i compartir continguts de manera sincrònica (a través del satèl·lit), i asincrònica. En el cas de les televisions, la plataforma de distribució asincrònica és el sistema informàtic anomenat xip. Quant a les ràdios, la distribució asincrònica es fa a través de la plataforma web la Sindicada. A banda de l’oferta de continguts, La Xarxa presta als mitjans adherits altres serveis, com l’assessorament lingüístic, l’assistència jurídica i tècnica, i la formació en diferents camps.

 

Façana de l'edifici de La Xarxa a Barcelona

 

Xarxa Audiovisual Local, SL 

B-65908337

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en data 21 de desembre de 2012 al volum 43517, foli 63, full B 431188, inscripció 1a.


Pavelló Cambó. Recinte Maternitat - Travessera de les Corts, 131.159 08028 Barcelona

Tel. +34 93 508 06 00 · laxarxa@laxarxa.cat

XAL > Sala de premsa > NEXT 3 analitzarà com gestionar els mitjans audiovisuals en l’escenari de canvis actual

Sala de premsa


La jornada, organitzada per la Xarxa Audiovisual Local, se celebrarà

NEXT 3 analitzarà com gestionar els mitjans audiovisuals en l’escenari de canvis actual

La tercera edició de NEXT, la jornada anual que la Xarxa Audiovisual Local dedica a analitzar aspectes estratègics dels mitjans audiovisuals, abordarà els models de gestió que poden adoptar aquestes empreses davant la crisi econòmica i de model estructural que viu el sector. Ho farà a partir de les reflexions de dos grans experts en aquest àmbit: l'empresari català Joan Majó, exdirector de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, i el canadenc Doug Macnamara, director de l'International Institute for Televisions Leadership i expert en lideratge d'empreses audiovisuals. El seu testimoni servirà per oferir als assistents un conjunt d'eines vinculades a la gestió i al lideratge empresarial que els permetin prendre decisions i obtenir millors resultats.

NEXT 3 constarà de dues sessions temàtiques: una d'elles analitzarà l'escenari actual i les tendències de futur per a la indústria mediàtica des del punt de vista de la gestió i el negoci. Aquesta ponència serà desenvolupada per Joan Majó. L'altra sessió se centrarà en les claus per a un nou lideratge en la gestió dels mitjans audiovisuals, i anirà a càrrec de Doug Macnamara. Ambdues intervencions seran precedides per un discurs inaugural, que versarà sobre el paper de la televisió avui i que pronunciarà Manuel Campo Vidal, president de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió.

La jornada se celebrarà el proper 2 de desembre, en horari de 9.15 h a 14 h, a la Torre Agbar de Barcelona. Podeu consultar més informació de NEXT 3 a la pàgina web www.next.cat.   

+ informació

Per a més informació, contacta amb el departament de Comunicació:

comunicacio@laxarxa.cat

93.508.06.00

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa