Xarxa Audiovisual Local

Dijous, 28 de maig de 2020

.

 

La Xarxa Audiovisual Local, SL és una societat mercantil creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l’audiovisual local català, donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector. Aquests objectius els desenvolupa a través de la marca La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país (televisions, ràdios i suports en línia).

El principal servei que La Xarxa els ofereix és l’oferta de continguts, que es dissenya conjuntament amb els mitjans adherits amb el propòsit d’incentivar al màxim la coproducció amb tots ells. Un criteri d’actuació que pretén, d’una banda, augmentar la visibilitat dels continguts audiovisuals locals distribuint-los al conjunt de mitjans adherits i ampliar-ne així l’audiència potencial; i, de l’altra, estimular econòmicament el sector.

L’oferta de continguts és: informatius i esportius, i divulgatius i d’entreteniment. Pel que fa als continguts informatius i esportius, posen l’accent en la informació local i s’elaboren a partir de la coordinació periodística entre els serveis informatius de La Xarxa i les redaccions dels mitjans adherits. Aquesta tasca conjunta la centralitza el servei de continguts informatius XN, en què ambdues parts comparteixen diàriament tant previsions de cobertura informativa com peces d’actualitat.

Respecte als continguts divulgatius i d’entreteniment, conformen un catàleg que es renova periòdicament coincidint amb l’inici de la temporada radiofònica (anual) i televisiva (trimestral). Aquest catàleg va adquirint progressivament una dimensió multimèdia amb la incorporació de programes amb un doble format (radiofònic i televisiu).

La Xarxa posa a disposició dels mitjans adherits diverses eines per distribuir i compartir continguts de manera sincrònica (a través del satèl·lit), i asincrònica. En el cas de les televisions, la plataforma de distribució asincrònica és el sistema informàtic anomenat xip. Quant a les ràdios, la distribució asincrònica es fa a través de la plataforma web la Sindicada. A banda de l’oferta de continguts, La Xarxa presta als mitjans adherits altres serveis, com l’assessorament lingüístic, l’assistència jurídica i tècnica, i la formació en diferents camps.

 

Façana de l'edifici de La Xarxa a Barcelona

 

Xarxa Audiovisual Local, SL 

B-65908337

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en data 21 de desembre de 2012 al volum 43517, foli 63, full B 431188, inscripció 1a.


Pavelló Cambó. Recinte Maternitat - Travessera de les Corts, 131.159 08028 Barcelona

Tel. +34 93 508 06 00 · laxarxa@laxarxa.cat

XAL > Sala de premsa > lamalla.cat crea un diari digital audiovisual amb notícies exclusivament en vídeo

Sala de premsa


Neix amb domini propi www.lamalla.tv

lamalla.cat crea un diari digital audiovisual amb notícies exclusivament en vídeo

El diari digital lamalla.cat ha posat en línia el nou web www.lamalla.tv, que neix com 'el diari digital audiovisual', una opció diferenciada del diari digital convencional, que permet a l'usuari accedir directament a les notícies del dia en format vídeo i que des d'ara disposa de domini propi a internet. lamalla.tv es nodreix de la producció del servei de notícies XN, de la Xarxa de Televisions Locals (XTVL), i de vídeos produïts directament per la redacció de lamalla.cat.

Notícies organitzades per seccions
L'usuari de lamalla.tv pot seleccionar els continguts d'acord els temes del seu interès. Així, el web organitza els vídeos per seccions: infolocal, política, societat, economia, cultura, medi ambient, digitals i ciència, mèdia o internacional, entre d'altres.

Informatius de l'XTVL en directe
lamalla.tv inclou un canal d'emissió en directe que permet visionar en temps real l'informatiu 'Al dia' produït per l'XTVL i que emeten la major part de les televisions locals de tot Catalunya en dues edicions diàries de dilluns a divendres (14.15 i 21.30 h). El mateix canal difon també diàriament l'espai d'informació esportiva Esports en Xarxa (de dilluns a divendres a les 19.30 h, i els caps de setmana a les 22 h). Dissabtes i diumenges, a més a més, lamalla.tv ofereix, com ho fan les televisions locals adherides a l'XTVL, el contenidor esportiu XS-Esports (14 h).

lamalla.cat: "Les coses, tal com són"
D'altra banda, lamalla.cat ha incorporat a la seva capçalera el lema "Les coses, tal com són". Amb aquesta frase, el diari digital de la Xarxa Audiovisual Local (XAL), entitat pública empresarial depenent de la Diputació de Barcelona, vol significar el seu paper de mitjà de servei públic, compromès amb la informació de proximitat i amb la pluralitat i la diversitat de la societat catalana.

lamalla.cat és una de les primeres capçaleres digitals que es va crear a Catalunya i funciona com a mitjà d'informació i de servei públic des del 13 de juny de 1999, data en què  va aparèixer en línia sota amb el domini i marca laMalla.net. Des de l'any 2004 lamalla.cat forma part, juntament amb l'XTVL, del serveis que presta la XAL amb l'objectiu de fomentar i impulsar iniciatives en l'àmbit de la comunicació local.

+ informació

Per a més informació, contacta amb el departament de Comunicació:

comunicacio@laxarxa.cat

93.508.06.00

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa