Xarxa Audiovisual Local

Diumenge, 21 de juliol de 2019

.

 

La Xarxa Audiovisual Local, SL és una societat mercantil creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l’audiovisual local català, donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector. Aquests objectius els desenvolupa a través de la marca La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país (televisions, ràdios i suports en línia).

El principal servei que La Xarxa els ofereix és l’oferta de continguts, que es dissenya conjuntament amb els mitjans adherits amb el propòsit d’incentivar al màxim la coproducció amb tots ells. Un criteri d’actuació que pretén, d’una banda, augmentar la visibilitat dels continguts audiovisuals locals distribuint-los al conjunt de mitjans adherits i ampliar-ne així l’audiència potencial; i, de l’altra, estimular econòmicament el sector.

L’oferta de continguts és: informatius i esportius, i divulgatius i d’entreteniment. Pel que fa als continguts informatius i esportius, posen l’accent en la informació local i s’elaboren a partir de la coordinació periodística entre els serveis informatius de La Xarxa i les redaccions dels mitjans adherits. Aquesta tasca conjunta la centralitza el servei de continguts informatius XN, en què ambdues parts comparteixen diàriament tant previsions de cobertura informativa com peces d’actualitat.

Respecte als continguts divulgatius i d’entreteniment, conformen un catàleg que es renova periòdicament coincidint amb l’inici de la temporada radiofònica (anual) i televisiva (trimestral). Aquest catàleg va adquirint progressivament una dimensió multimèdia amb la incorporació de programes amb un doble format (radiofònic i televisiu).

La Xarxa posa a disposició dels mitjans adherits diverses eines per distribuir i compartir continguts de manera sincrònica (a través del satèl·lit), i asincrònica. En el cas de les televisions, la plataforma de distribució asincrònica és el sistema informàtic anomenat xip. Quant a les ràdios, la distribució asincrònica es fa a través de la plataforma web la Sindicada. A banda de l’oferta de continguts, La Xarxa presta als mitjans adherits altres serveis, com l’assessorament lingüístic, l’assistència jurídica i tècnica, i la formació en diferents camps.

 

 

XAL > Sala de premsa > Bagà TV s’adhereix a la Xarxa Audiovisual Local

Sala de premsa


Una nova televisió municipal que ha començat a emetre per cable aquest cap de setmana

Bagà TV s’adhereix a la Xarxa Audiovisual Local

Bagà TV, la nova televisió local per cable impulsada per l’Ajuntament de Bagà, s’ha adherit a la Xarxa Audiovisual Local, després que aquest cap de setmana hagi arrencat formalment les emissions. Inicialment Bagà TV concentrarà les emissions de divendres a diumenge, amb la voluntat d’ampliar progressivament la programació a la resta de dies de la setmana. La seva adhesió a la XAL l’ajudarà precisament a assolir aquest objectiu, ja que podrà disposar de la programació sindicada de lliure emissió de la Xarxa de Televisions Locals per completar la seva graella, entre altres serveis.

De la mateixa manera, Bagà TV podrà donar a conèixer i compartir de mica en mica amb la resta de televisions membres de la XAL les notícies relacionades amb el seu municipi, així com altres continguts de producció pròpia, atenent als principis de corresponsabilitat, reciprocitat i reconeixement mutu que governen aquesta estructura de suport als mitjans audiovisuals de proximitat.

+ informació

Per a més informació, contacta amb el departament de Comunicació:

premsa@laxarxa.cat

935.080.715

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa