Xarxa Audiovisual Local

Divendres, 30 d'octubre de 2020

.

 

La Xarxa Audiovisual Local, SL és una societat mercantil creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l’audiovisual local català, donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector. Aquests objectius els desenvolupa a través de la marca La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país (televisions, ràdios i suports en línia).

El principal servei que La Xarxa els ofereix és l’oferta de continguts, que es dissenya conjuntament amb els mitjans adherits amb el propòsit d’incentivar al màxim la coproducció amb tots ells. Un criteri d’actuació que pretén, d’una banda, augmentar la visibilitat dels continguts audiovisuals locals distribuint-los al conjunt de mitjans adherits i ampliar-ne així l’audiència potencial; i, de l’altra, estimular econòmicament el sector.

L’oferta de continguts és: informatius i esportius, i divulgatius i d’entreteniment. Pel que fa als continguts informatius i esportius, posen l’accent en la informació local i s’elaboren a partir de la coordinació periodística entre els serveis informatius de La Xarxa i les redaccions dels mitjans adherits. Aquesta tasca conjunta la centralitza el servei de continguts informatius XN, en què ambdues parts comparteixen diàriament tant previsions de cobertura informativa com peces d’actualitat.

Respecte als continguts divulgatius i d’entreteniment, conformen un catàleg que es renova periòdicament coincidint amb l’inici de la temporada radiofònica (anual) i televisiva (trimestral). Aquest catàleg va adquirint progressivament una dimensió multimèdia amb la incorporació de programes amb un doble format (radiofònic i televisiu).

La Xarxa posa a disposició dels mitjans adherits diverses eines per distribuir i compartir continguts de manera sincrònica (a través del satèl·lit), i asincrònica. En el cas de les televisions, la plataforma de distribució asincrònica és el sistema informàtic anomenat xip. Quant a les ràdios, la distribució asincrònica es fa a través de la plataforma web la Sindicada. A banda de l’oferta de continguts, La Xarxa presta als mitjans adherits altres serveis, com l’assessorament lingüístic, l’assistència jurídica i tècnica, i la formació en diferents camps.

 

Façana de l'edifici de La Xarxa a Barcelona

 

Xarxa Audiovisual Local, SL 

B-65908337

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en data 21 de desembre de 2012 al volum 43517, foli 63, full B 431188, inscripció 1a.


Pavelló Cambó. Recinte Maternitat - Travessera de les Corts, 131.159 08028 Barcelona

Tel. +34 93 508 06 00 · laxarxa@laxarxa.cat

XAL > Sala de premsa > La Xarxa de Televisions Locals ofereix la informació del temps amb ATV Méteo

Sala de premsa


La informació del temps de la XTVL fa un salt endavant amb la solució d’última generació ATV Méteo, que genera butlletins de gran qualitat

La Xarxa de Televisions Locals ofereix la informació del temps amb ATV Méteo

La Xarxa de Televisions Locals (XTVL) utilitza en les seves emissions el sistema de generació de butlletins i presentacions meteorològiques espectaculars d’Activa Multimèdia, ATV Méteo. L’adquisició d’aquesta nova plataforma d’última generació permetrà a les més de 40 televisions públiques de l'XTVL fer un salt de qualitat en la seva informació meteorològica, amb mapes i presentacions de gran qualitat.

ATV Méteo permet crear mapes animats amb símbols i gràfics en 3D, imatges de satèl•lit, de radars, previsions meteorològiques i altres dades actualitzades a temps real. A més, té l’opció de produir els butlletins de manera totalment automàtica.

Les televisions de l'XTVL s’afegeixen a les tres televisions autonòmiques que ja fan la seva informació meteorològica amb ATV Méteo: Canal Sur, Aragón Televisión i Castilla – La Mancha TV. Aquesta eina, desenvolupada en col•laboració amb Brainstorm Multimedia, suposa un salt qualitatiu en els sistemes emprats fins ara per elaborar la informació meteorològica. A més, per la seva versatilitat, redueix costos respecte als sistemes fins ara presents en el mercat.

Activa Multimèdia és líder en el subministrament d’informació i dades de meteorologia adaptats a qualsevol plataforma. Fruit de la seva experiència en aquest àmbit, és capaç d’oferir ara també a través de la seva línia Automatic TV solucions tecnològicament avançades per a la producció de la informació meteorològica a la televisió.

L’XTVL es va crear al 1999 com a instrument de suport a la televisió de proximitat del territori. Des de l’any 2004 l’XTVL està gestionada per la Xarxa Audiovisual Local (XAL), una entitat pública empresarial creada per la Diputació de Barcelona.

+ informació

Per a més informació, contacta amb el departament de Comunicació:

comunicacio@laxarxa.cat

93.508.06.00

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa