Xarxa Audiovisual Local

Divendres, 10 de juliol de 2020

.

 

La Xarxa Audiovisual Local, SL és una societat mercantil creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l’audiovisual local català, donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector. Aquests objectius els desenvolupa a través de la marca La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país (televisions, ràdios i suports en línia).

El principal servei que La Xarxa els ofereix és l’oferta de continguts, que es dissenya conjuntament amb els mitjans adherits amb el propòsit d’incentivar al màxim la coproducció amb tots ells. Un criteri d’actuació que pretén, d’una banda, augmentar la visibilitat dels continguts audiovisuals locals distribuint-los al conjunt de mitjans adherits i ampliar-ne així l’audiència potencial; i, de l’altra, estimular econòmicament el sector.

L’oferta de continguts és: informatius i esportius, i divulgatius i d’entreteniment. Pel que fa als continguts informatius i esportius, posen l’accent en la informació local i s’elaboren a partir de la coordinació periodística entre els serveis informatius de La Xarxa i les redaccions dels mitjans adherits. Aquesta tasca conjunta la centralitza el servei de continguts informatius XN, en què ambdues parts comparteixen diàriament tant previsions de cobertura informativa com peces d’actualitat.

Respecte als continguts divulgatius i d’entreteniment, conformen un catàleg que es renova periòdicament coincidint amb l’inici de la temporada radiofònica (anual) i televisiva (trimestral). Aquest catàleg va adquirint progressivament una dimensió multimèdia amb la incorporació de programes amb un doble format (radiofònic i televisiu).

La Xarxa posa a disposició dels mitjans adherits diverses eines per distribuir i compartir continguts de manera sincrònica (a través del satèl·lit), i asincrònica. En el cas de les televisions, la plataforma de distribució asincrònica és el sistema informàtic anomenat xip. Quant a les ràdios, la distribució asincrònica es fa a través de la plataforma web la Sindicada. A banda de l’oferta de continguts, La Xarxa presta als mitjans adherits altres serveis, com l’assessorament lingüístic, l’assistència jurídica i tècnica, i la formació en diferents camps.

 

Façana de l'edifici de La Xarxa a Barcelona

 

Xarxa Audiovisual Local, SL 

B-65908337

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en data 21 de desembre de 2012 al volum 43517, foli 63, full B 431188, inscripció 1a.


Pavelló Cambó. Recinte Maternitat - Travessera de les Corts, 131.159 08028 Barcelona

Tel. +34 93 508 06 00 · laxarxa@laxarxa.cat

XAL > Sala de premsa > Formació per als professionals dels mitjans de comunicació

Sala de premsa


Formació per als professionals dels mitjans de comunicació

La Xarxa Audiovisual Local, l’Agència de Comunicació Local juntament amb Lavinia TVEditrain han impulsat Mediacat.21, un projecte que pretén potenciar la formació en el sector dels mitjans de comunicació i la indústria audiovisual a Catalunya. Aquest projecte està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu, d'acord amb el programa d'ajuts a Projectes Innovadors.

Mediacat.21 te com a objectiu  millorar l’ocupació a mig termini en un sector d’alt valor afegit i que està immers en un canvi estructural de gran importància.

La Xarxa Audiovisual Local i l’Agència de Comunicació Local aporten al projecte  la seva implantació territorial a Catalunya i el  seu treball a favor de la comunicació local .

Editrain, empresa especialitzada en la formació per a professionals de la comunicació i amb una experiència de 10 anys és l’encarregada d’impartir  els cursos, i l’empresa Lavinia TV aporta al projecte la seva experiència en la producció de continguts en ràdio, televisió, vídeo, cinema i internet.

Mediacat.21 també vol facilitar  als professionals locals, els coneixements, les eines i els recursos bàsics per poder desenvolupar els seus projectes. El projecte també  busca promoure el treball d’emprenedors  i empreses que es dediquen a la producció i difusió audiovisual.

Aquesta formació va adreçada a professionals en actiu o en atur vinculats als mitjans de comunicació sigui, premsa, ràdio, televisió i internet. Els cursos, presencials i on-line, abordaran diferents aspectes de la producció, edició, realització i gestió en els mitjans, des de la redacció periodística, l’edició d’imatge o so, fotografia, el màrqueting o el disseny.

El projecte Mediacat.21 preveu també l’elaboració d’un estudi  sobre  la situació dels professionals i els mitjans de comunicació i l’audiovisual a Catalunya que estableixi una radiografia  del sector  i permeti  determinar les seves necessitats.

+ informació

Per a més informació, contacta amb el departament de Comunicació:

comunicacio@laxarxa.cat

93.508.06.00

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa