Xarxa Audiovisual Local

Diumenge, 31 de maig de 2020

.

 

La Xarxa Audiovisual Local, SL és una societat mercantil creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l’audiovisual local català, donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector. Aquests objectius els desenvolupa a través de la marca La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país (televisions, ràdios i suports en línia).

El principal servei que La Xarxa els ofereix és l’oferta de continguts, que es dissenya conjuntament amb els mitjans adherits amb el propòsit d’incentivar al màxim la coproducció amb tots ells. Un criteri d’actuació que pretén, d’una banda, augmentar la visibilitat dels continguts audiovisuals locals distribuint-los al conjunt de mitjans adherits i ampliar-ne així l’audiència potencial; i, de l’altra, estimular econòmicament el sector.

L’oferta de continguts és: informatius i esportius, i divulgatius i d’entreteniment. Pel que fa als continguts informatius i esportius, posen l’accent en la informació local i s’elaboren a partir de la coordinació periodística entre els serveis informatius de La Xarxa i les redaccions dels mitjans adherits. Aquesta tasca conjunta la centralitza el servei de continguts informatius XN, en què ambdues parts comparteixen diàriament tant previsions de cobertura informativa com peces d’actualitat.

Respecte als continguts divulgatius i d’entreteniment, conformen un catàleg que es renova periòdicament coincidint amb l’inici de la temporada radiofònica (anual) i televisiva (trimestral). Aquest catàleg va adquirint progressivament una dimensió multimèdia amb la incorporació de programes amb un doble format (radiofònic i televisiu).

La Xarxa posa a disposició dels mitjans adherits diverses eines per distribuir i compartir continguts de manera sincrònica (a través del satèl·lit), i asincrònica. En el cas de les televisions, la plataforma de distribució asincrònica és el sistema informàtic anomenat xip. Quant a les ràdios, la distribució asincrònica es fa a través de la plataforma web la Sindicada. A banda de l’oferta de continguts, La Xarxa presta als mitjans adherits altres serveis, com l’assessorament lingüístic, l’assistència jurídica i tècnica, i la formació en diferents camps.

 

Façana de l'edifici de La Xarxa a Barcelona

 

Xarxa Audiovisual Local, SL 

B-65908337

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en data 21 de desembre de 2012 al volum 43517, foli 63, full B 431188, inscripció 1a.


Pavelló Cambó. Recinte Maternitat - Travessera de les Corts, 131.159 08028 Barcelona

Tel. +34 93 508 06 00 · laxarxa@laxarxa.cat

XAL > Sala de premsa > COMRàdio i la XAL intercanvien experiències amb la BBC a Londres

Sala de premsa


La cadena pública britànica va mostrar interès en el model de sindicació de COMRàdio i en la televisió a la carta xip/tv

COMRàdio i la XAL intercanvien experiències amb la BBC a Londres

Una delegació de COMRàdio i de la Xarxa Audiovisual Local (XAL) ha tancat aquesta tarda una sessió de treball amb l’equip directiu de la BBC a Londres. «La radiotelevisió pública britànica havia mostrat el seu interès en conèixer d’aprop les experiències de xarxa en televisió i ràdio i en especial els nostres models de sindicació i xip/tv» ha explicat el director general de COMRàdio, Francesc Triola.

Triola ha destacat que la sessió de treball també permetrà «que la delegació dels mitjans públics de proximitat que s’ha desplaçat a Londres conegui el nou model de redacció de la BBC, que integra ràdio, televisió, mèdia i xarxes socials».

El director general de COMRàdio ha remarcat que «a COMRàdio i a la XAL parlem, tal i com també ho fa la BBC, de ciutadania i no pas d’audiència. Aquest és el tret diferencial respecte d’altres mitjans privats. El que traslladem nosaltres són serveis que hem de portar a través de tots els sistemes i també dels més actuals per no quedar endarrerits i que els ciutadans s’informin per altres canals que no dominem». «Hem de tendir servir la informació en tots els sistemes possibles al ciutadà, - ha afegit Triola, i això suposa un notable canvi cultural».

+ informació

Per a més informació, contacta amb el departament de Comunicació:

comunicacio@laxarxa.cat

93.508.06.00

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa