Xarxa Audiovisual Local

Diumenge, 21 de juliol de 2019

.

 

La Xarxa Audiovisual Local, SL és una societat mercantil creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l’audiovisual local català, donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector. Aquests objectius els desenvolupa a través de la marca La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país (televisions, ràdios i suports en línia).

El principal servei que La Xarxa els ofereix és l’oferta de continguts, que es dissenya conjuntament amb els mitjans adherits amb el propòsit d’incentivar al màxim la coproducció amb tots ells. Un criteri d’actuació que pretén, d’una banda, augmentar la visibilitat dels continguts audiovisuals locals distribuint-los al conjunt de mitjans adherits i ampliar-ne així l’audiència potencial; i, de l’altra, estimular econòmicament el sector.

L’oferta de continguts és: informatius i esportius, i divulgatius i d’entreteniment. Pel que fa als continguts informatius i esportius, posen l’accent en la informació local i s’elaboren a partir de la coordinació periodística entre els serveis informatius de La Xarxa i les redaccions dels mitjans adherits. Aquesta tasca conjunta la centralitza el servei de continguts informatius XN, en què ambdues parts comparteixen diàriament tant previsions de cobertura informativa com peces d’actualitat.

Respecte als continguts divulgatius i d’entreteniment, conformen un catàleg que es renova periòdicament coincidint amb l’inici de la temporada radiofònica (anual) i televisiva (trimestral). Aquest catàleg va adquirint progressivament una dimensió multimèdia amb la incorporació de programes amb un doble format (radiofònic i televisiu).

La Xarxa posa a disposició dels mitjans adherits diverses eines per distribuir i compartir continguts de manera sincrònica (a través del satèl·lit), i asincrònica. En el cas de les televisions, la plataforma de distribució asincrònica és el sistema informàtic anomenat xip. Quant a les ràdios, la distribució asincrònica es fa a través de la plataforma web la Sindicada. A banda de l’oferta de continguts, La Xarxa presta als mitjans adherits altres serveis, com l’assessorament lingüístic, l’assistència jurídica i tècnica, i la formació en diferents camps.

 

 

XAL > Sala de premsa > Acord de col•laboració entre la XAL i l'APPEC

Sala de premsa


Acord de col•laboració entre la XAL i l'APPEC

La Xarxa Audiovisual Local i l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) han signat un conveni de col·laboració amb l’objecte de fomentar i promoure la producció de continguts audiovisuals temàtics especialitzats i la seva distribució, entre les entitats adherides a la XAL i les publicacions escrites associades a l’APPEC.

Aquest conveni permetrà a les dues institucions col·laborar en la producció de continguts audiovisuals perquè les televisions locals es beneficiïn de l’especialització de les revistes en l’elaboració conjunta de programes de qualitat, aconseguint alhora, que les publicacions escrites de l’APPEC es beneficiïn de continguts audiovisuals de cara a una explotació multiplataforma.

El conveni s’ha signat el passat dilluns 9 de maig a l’edifici de la XAL i hi han intervingut Marc Melillas, director general de la XAL, (a la dreta de la imatge) i Lluís Gendrau, president de l’APPEC ( a l'esquerra de la fotografia).

+ informació

Per a més informació, contacta amb el departament de Comunicació:

premsa@laxarxa.cat

935.080.715

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa