Xarxa Audiovisual Local

Dilluns, 25 de maig de 2020

.

 

La Xarxa Audiovisual Local, SL és una societat mercantil creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l’audiovisual local català, donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector. Aquests objectius els desenvolupa a través de la marca La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país (televisions, ràdios i suports en línia).

El principal servei que La Xarxa els ofereix és l’oferta de continguts, que es dissenya conjuntament amb els mitjans adherits amb el propòsit d’incentivar al màxim la coproducció amb tots ells. Un criteri d’actuació que pretén, d’una banda, augmentar la visibilitat dels continguts audiovisuals locals distribuint-los al conjunt de mitjans adherits i ampliar-ne així l’audiència potencial; i, de l’altra, estimular econòmicament el sector.

L’oferta de continguts és: informatius i esportius, i divulgatius i d’entreteniment. Pel que fa als continguts informatius i esportius, posen l’accent en la informació local i s’elaboren a partir de la coordinació periodística entre els serveis informatius de La Xarxa i les redaccions dels mitjans adherits. Aquesta tasca conjunta la centralitza el servei de continguts informatius XN, en què ambdues parts comparteixen diàriament tant previsions de cobertura informativa com peces d’actualitat.

Respecte als continguts divulgatius i d’entreteniment, conformen un catàleg que es renova periòdicament coincidint amb l’inici de la temporada radiofònica (anual) i televisiva (trimestral). Aquest catàleg va adquirint progressivament una dimensió multimèdia amb la incorporació de programes amb un doble format (radiofònic i televisiu).

La Xarxa posa a disposició dels mitjans adherits diverses eines per distribuir i compartir continguts de manera sincrònica (a través del satèl·lit), i asincrònica. En el cas de les televisions, la plataforma de distribució asincrònica és el sistema informàtic anomenat xip. Quant a les ràdios, la distribució asincrònica es fa a través de la plataforma web la Sindicada. A banda de l’oferta de continguts, La Xarxa presta als mitjans adherits altres serveis, com l’assessorament lingüístic, l’assistència jurídica i tècnica, i la formació en diferents camps.

 

Façana de l'edifici de La Xarxa a Barcelona

 

Xarxa Audiovisual Local, SL 

B-65908337

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en data 21 de desembre de 2012 al volum 43517, foli 63, full B 431188, inscripció 1a.


Pavelló Cambó. Recinte Maternitat - Travessera de les Corts, 131.159 08028 Barcelona

Tel. +34 93 508 06 00 · laxarxa@laxarxa.cat

XAL > Sala de premsa > La XTVL estrena 'AgroNoms', un espai divulgatiu sobre el món rural català

Sala de premsa


Una producció de Lleida TV, amb el suport del DAR, Ruralcat i TVlocal.cat

La XTVL estrena 'AgroNoms', un espai divulgatiu sobre el món rural català

La Xarxa de Televisions Locals (XTVL) estrena aquest dimecres AgroNoms, un programa divulgatiu sobre la realitat de l'agricultura, la ramaderia i la pesca a Catalunya. L'espai, de periodicitat setmanal i de 25 minuts de durada, viatjarà per les quatre demarcacions catalanes amb l'objectiu de conèixer la varietat de cultius i de tècniques pesqueres que s'hi practiquen, així com d'apropar el col·lectiu de pagesos i pescadors a l'audiència. En el seu recorregut, AgroNoms mostrarà els projectes tècnics innovadors que estan posant en marxa aquests sectors per afrontar els reptes que els planteja la globalització. El programa serà presentat per Marc Betriu i editat per Manel Viladrich.

AgroNoms és una producció de Lleida TV, amb la col·laboració del departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya (DAR), Ruralcat i TVlocal.cat. Comprèn 34 capítols, cadascun dels quals serà emès per les televisions locals següents, en el dia i hora indicat entre parèntesi: Lleida TV (dimecres, a les 21 h), El 9 TV (dimecres, a les 20 h), TVM Televisió de Mataró (dilluns, a les 21.30 h), TV Girona (dimarts, a les 21.15 h), TVM Televisió de Manresa (dimarts, a les 20 h), Canal Reus TV (dimarts, a les 13.30 h) i TV Badalona (dijous, a les 16 h). A més, la pàgina web de Ruralcat oferirà cada setmana el programa emès per televisió i també obrirà un fòrum per debatre-hi.

+ informació

Per a més informació, contacta amb el departament de Comunicació:

comunicacio@laxarxa.cat

93.508.06.00

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa