Xarxa Audiovisual Local

Diumenge, 31 de maig de 2020

.

 

La Xarxa Audiovisual Local, SL és una societat mercantil creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l’audiovisual local català, donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector. Aquests objectius els desenvolupa a través de la marca La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país (televisions, ràdios i suports en línia).

El principal servei que La Xarxa els ofereix és l’oferta de continguts, que es dissenya conjuntament amb els mitjans adherits amb el propòsit d’incentivar al màxim la coproducció amb tots ells. Un criteri d’actuació que pretén, d’una banda, augmentar la visibilitat dels continguts audiovisuals locals distribuint-los al conjunt de mitjans adherits i ampliar-ne així l’audiència potencial; i, de l’altra, estimular econòmicament el sector.

L’oferta de continguts és: informatius i esportius, i divulgatius i d’entreteniment. Pel que fa als continguts informatius i esportius, posen l’accent en la informació local i s’elaboren a partir de la coordinació periodística entre els serveis informatius de La Xarxa i les redaccions dels mitjans adherits. Aquesta tasca conjunta la centralitza el servei de continguts informatius XN, en què ambdues parts comparteixen diàriament tant previsions de cobertura informativa com peces d’actualitat.

Respecte als continguts divulgatius i d’entreteniment, conformen un catàleg que es renova periòdicament coincidint amb l’inici de la temporada radiofònica (anual) i televisiva (trimestral). Aquest catàleg va adquirint progressivament una dimensió multimèdia amb la incorporació de programes amb un doble format (radiofònic i televisiu).

La Xarxa posa a disposició dels mitjans adherits diverses eines per distribuir i compartir continguts de manera sincrònica (a través del satèl·lit), i asincrònica. En el cas de les televisions, la plataforma de distribució asincrònica és el sistema informàtic anomenat xip. Quant a les ràdios, la distribució asincrònica es fa a través de la plataforma web la Sindicada. A banda de l’oferta de continguts, La Xarxa presta als mitjans adherits altres serveis, com l’assessorament lingüístic, l’assistència jurídica i tècnica, i la formació en diferents camps.

 

Façana de l'edifici de La Xarxa a Barcelona

 

Xarxa Audiovisual Local, SL 

B-65908337

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en data 21 de desembre de 2012 al volum 43517, foli 63, full B 431188, inscripció 1a.


Pavelló Cambó. Recinte Maternitat - Travessera de les Corts, 131.159 08028 Barcelona

Tel. +34 93 508 06 00 · laxarxa@laxarxa.cat

XAL > Sala de premsa > La Xarxa abocarà més recursos a finançar les produccions locals

Sala de premsa


L’agència de notícies XN, fins ara limitada a televisions, s’obrirà també a emissores

La Xarxa abocarà més recursos a finançar les produccions locals

La Xarxa destinarà més recursos a finançar les produccions audiovisuals locals, en especial les peces informatives elaborades per ràdios i televisions de proximitat, com a mesura per garantir la sostenibilitat del sector. Aquesta línia d'actuació anirà acompanyada per l'obertura a les emissores locals de l’agència de notícies XN, fins ara limitada a televisions, una eina que permet als mitjans participants tant intercanviar peces informatives i esportives entre ells com accedir a les notícies produïdes a la redacció central de La Xarxa. La XN serà, de fet, un dels serveis que s’oferiran en el nou protocol de relació que La Xarxa ha dissenyat per a les emissores, i que suposa una extensió del ja existent per a les televisions.

Sinergies informatives amb TV3 i Catalunya Ràdio
Així ho ha explicat aquest divendres el director general de La Xarxa, Rafael de Ribot, a l'Infolocal, el fòrum de la comunicació local que en aquesta onzena edició s'ha celebrat al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona, en col·laboració amb TAC 12. Davant la presència d'una vuitantena de representants de ràdios i televisions locals, De Ribot ha explicat que els recents convenis de col·laboració signats amb TV3 i Catalunya Ràdio permetran aprofundir en l’intercanvi de peces informatives entre mitjans de comunicació públics. 
 
‘La tarda’ i ‘En joc’, un model d’espais que obren una via de finançament a les emissores
Durant la jornada també s’ha exposat una altra via de finançament per a les emissores que s’ha posat en marxa aquesta temporada i que es vol potenciar en el futur, consistent en la creació de programes basats en continguts aportats per elles. És el cas del magazín 'La tarda', que La Xarxa coprodueix amb l'emissora municipal de Sant Cugat, Cugat.cat, per a tot Catalunya (llevat de Barcelona i Girona) i que ja ha aconseguit implicar una quarantena de ràdios locals. Una participació que es remunera i que suposa una font d'ingressos complementària per a aquests mitjans.
 
Un cas semblant és el del programa esportiu ‘En joc’, coproduït entre la redacció central de La Xarxa i les emissores locals. Més de quaranta ràdios fan seguiment de partits per al programa i hi aporten reportatges i cròniques informatives, rebent a canvi una compensació econòmica.
 
La Xarxa aposta per programes multimèdia
La unificació dels serveis prestats a ràdios i televisions coincideix amb la intensificació del perfil multimèdia de La Xarxa, i que es palesa en la producció i coproducció de programes de dimensió radiofònica i televisiva. Així, als espais que des del setembre s’emeten amb un doble format (‘Catsons’ i ‘L’última troballa’) s’afegiran a partir del gener ‘La cuina de carbó’ i ‘L’observatori econòmic’.

+ informació

Per a més informació, contacta amb el departament de Comunicació:

comunicacio@laxarxa.cat

93.508.06.00

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa