Xarxa Audiovisual Local

Divendres, 30 d'octubre de 2020

.

 

La Xarxa Audiovisual Local, SL és una societat mercantil creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l’audiovisual local català, donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector. Aquests objectius els desenvolupa a través de la marca La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país (televisions, ràdios i suports en línia).

El principal servei que La Xarxa els ofereix és l’oferta de continguts, que es dissenya conjuntament amb els mitjans adherits amb el propòsit d’incentivar al màxim la coproducció amb tots ells. Un criteri d’actuació que pretén, d’una banda, augmentar la visibilitat dels continguts audiovisuals locals distribuint-los al conjunt de mitjans adherits i ampliar-ne així l’audiència potencial; i, de l’altra, estimular econòmicament el sector.

L’oferta de continguts és: informatius i esportius, i divulgatius i d’entreteniment. Pel que fa als continguts informatius i esportius, posen l’accent en la informació local i s’elaboren a partir de la coordinació periodística entre els serveis informatius de La Xarxa i les redaccions dels mitjans adherits. Aquesta tasca conjunta la centralitza el servei de continguts informatius XN, en què ambdues parts comparteixen diàriament tant previsions de cobertura informativa com peces d’actualitat.

Respecte als continguts divulgatius i d’entreteniment, conformen un catàleg que es renova periòdicament coincidint amb l’inici de la temporada radiofònica (anual) i televisiva (trimestral). Aquest catàleg va adquirint progressivament una dimensió multimèdia amb la incorporació de programes amb un doble format (radiofònic i televisiu).

La Xarxa posa a disposició dels mitjans adherits diverses eines per distribuir i compartir continguts de manera sincrònica (a través del satèl·lit), i asincrònica. En el cas de les televisions, la plataforma de distribució asincrònica és el sistema informàtic anomenat xip. Quant a les ràdios, la distribució asincrònica es fa a través de la plataforma web la Sindicada. A banda de l’oferta de continguts, La Xarxa presta als mitjans adherits altres serveis, com l’assessorament lingüístic, l’assistència jurídica i tècnica, i la formació en diferents camps.

 

Façana de l'edifici de La Xarxa a Barcelona

 

Xarxa Audiovisual Local, SL 

B-65908337

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en data 21 de desembre de 2012 al volum 43517, foli 63, full B 431188, inscripció 1a.


Pavelló Cambó. Recinte Maternitat - Travessera de les Corts, 131.159 08028 Barcelona

Tel. +34 93 508 06 00 · laxarxa@laxarxa.cat

XAL > Sala de premsa > Joves voluntaris faran arribar la TDT a persones depenents

Sala de premsa


Es tracta d’un pla pilot impulsat pel COETTC que es desenvoluparà a Mataró

Joves voluntaris faran arribar la TDT a persones depenents

A mitjans d'aquest mes de març prop de 200 joves voluntaris participaran a Mataró en un pla pilot per fer arribar la TDT a persones depenents. La iniciativa, impulsada pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya (COETTC), s'ha anunciat aquest dimecres en una jornada que ha analitzat l'estat del desplegament de la TDT al territori.

Segons el COETTC, l'objectiu del pla pilot és augmentar el nivell de penetració de la TDT incorporant com a usuaris d'aquesta nova tecnologia a col·lectius que en podrien quedar exclosos, com persones grans o minusvàlides. Aquestes rebran la visita a domicili dels voluntaris, que els ajudaran a instal·lar al televisor el receptor preceptiu per veure els canals digitals. L'elecció de Mataró com a ciutat per endegar la iniciativa respon al fet que el Maresme serà una de les primeres comarques catalanes a viure l'apagada analògica, el proper 30 de juny.

EL CAC alerta del sistema de finançament de televisions locals privades
La jornada també ha servit per presentar algunes de les conclusions de l'estudi del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre l'estat del desplegament de la TDT local al territori. Un informe que posa sobre la taula les dificultats, principalment econòmiques, que operadors públics i privats estan experimentant per tirar endavant els seus projectes. En relació a la situació dels privats, la consellera del CAC Dolors Comas ha remarcat que "els millor posicionats són els que fan televisió de proximitat, ja aquest és l'element que els permet diferenciar-se de la competència". Quant al finançament de les televisions privades, l'estudi constata que un percentatge dels seus ingressos -que en ocasions pot arribar al 60%- prové d'administracions públiques. Una realitat que contravé el marc legal i que "caldrà afrontar", segons Comas.

Durant la jornada, el director general de la Xarxa Audiovisual Local, Marc Melillas, ha parlat del paper de les estructures de suport al sector audiovisual local en el nou marc de la TDT. Melillas ha explicat que moltes de les necessitats de les televisions locals que anys enrere cobria la Xarxa "avui les solventen les mateixes televisions", fet que obliga les estructures de suport a "anar un pes més enllà treballant per resoldre necessitats futures". "Per aquest motiu dediquem bona part dels nostres esforços en la innovació, la recerca i l'assessorament tècnic i jurídic", ha argumentat Melillas.


+ informació

Per a més informació, contacta amb el departament de Comunicació:

comunicacio@laxarxa.cat

93.508.06.00

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa