Xarxa Audiovisual Local

Dijous, 28 de maig de 2020

.

 

La Xarxa Audiovisual Local, SL és una societat mercantil creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l’audiovisual local català, donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector. Aquests objectius els desenvolupa a través de la marca La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país (televisions, ràdios i suports en línia).

El principal servei que La Xarxa els ofereix és l’oferta de continguts, que es dissenya conjuntament amb els mitjans adherits amb el propòsit d’incentivar al màxim la coproducció amb tots ells. Un criteri d’actuació que pretén, d’una banda, augmentar la visibilitat dels continguts audiovisuals locals distribuint-los al conjunt de mitjans adherits i ampliar-ne així l’audiència potencial; i, de l’altra, estimular econòmicament el sector.

L’oferta de continguts és: informatius i esportius, i divulgatius i d’entreteniment. Pel que fa als continguts informatius i esportius, posen l’accent en la informació local i s’elaboren a partir de la coordinació periodística entre els serveis informatius de La Xarxa i les redaccions dels mitjans adherits. Aquesta tasca conjunta la centralitza el servei de continguts informatius XN, en què ambdues parts comparteixen diàriament tant previsions de cobertura informativa com peces d’actualitat.

Respecte als continguts divulgatius i d’entreteniment, conformen un catàleg que es renova periòdicament coincidint amb l’inici de la temporada radiofònica (anual) i televisiva (trimestral). Aquest catàleg va adquirint progressivament una dimensió multimèdia amb la incorporació de programes amb un doble format (radiofònic i televisiu).

La Xarxa posa a disposició dels mitjans adherits diverses eines per distribuir i compartir continguts de manera sincrònica (a través del satèl·lit), i asincrònica. En el cas de les televisions, la plataforma de distribució asincrònica és el sistema informàtic anomenat xip. Quant a les ràdios, la distribució asincrònica es fa a través de la plataforma web la Sindicada. A banda de l’oferta de continguts, La Xarxa presta als mitjans adherits altres serveis, com l’assessorament lingüístic, l’assistència jurídica i tècnica, i la formació en diferents camps.

 

Façana de l'edifici de La Xarxa a Barcelona

 

Xarxa Audiovisual Local, SL 

B-65908337

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en data 21 de desembre de 2012 al volum 43517, foli 63, full B 431188, inscripció 1a.


Pavelló Cambó. Recinte Maternitat - Travessera de les Corts, 131.159 08028 Barcelona

Tel. +34 93 508 06 00 · laxarxa@laxarxa.cat

XAL > Sala de premsa > L’Observatori d’Arxius i TV Locals elaborarà una guia de bones pràctiques per extrapolar la seva experiència a d'altres països

Sala de premsa


L’entitat ha pres la decisió en una reunió aquest dilluns a Girona

L’Observatori d’Arxius i TV Locals elaborarà una guia de bones pràctiques per extrapolar la seva experiència a d'altres països

L'Observatori d'Arxius i Televisions Locals (OATL) elaborarà una guia de bones pràctiques per extrapolar l'experiència d'aquesta entitat a d'altres països, a petició del Consell Internacional d'Arxius. Així s'ha decidit aquest dilluns durant la trobada que l'Observatori ha fet a Girona, on han participat representants dels quatre organismes que l'impulsen: la Xarxa Audiovisual Local, l'Ajuntament de Girona, l'Arxiu Nacional d'Andorra i l'Associació d'Arxivers de Catalunya. També s'ha proposat treballar sobre un software comú d'arxius que faciliti el treball de documentació a les televisions locals.

D'altra banda, la trobada ha servit per presentar l'activitat realitzada per l'OATL d'ençà que es va crear, fa prop d'un any. Una de les principals línies de treball ha estat aprofundir en l'inventari del patrimoni audiovisual català i andorrà procedent de les televisions locals, que ha posat al descobert l'existència de més de 137.000 hores de vídeo emmagatzemades. A més, a través de les seves comissions de treball, l'OATL ha elaborat diferents estudis encaminats a establir les bases metodològiques per treballar en els arxius i a clarificar quins són els requeriments en les noves tecnologies de gestió i emmagatzematge del vídeo digital.

La reunió d'aquest dilluns també ha permès conèixer l'experiència en el tractament arxivístic que fa l'Arxiu Municipal de Terrassa de la documentació audiovisual generada per Canal Terrassa TV.

+ informació

Per a més informació, contacta amb el departament de Comunicació:

comunicacio@laxarxa.cat

93.508.06.00

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa