Xarxa Audiovisual Local

Diumenge, 31 de maig de 2020

.

 

La Xarxa Audiovisual Local, SL és una societat mercantil creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l’audiovisual local català, donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector. Aquests objectius els desenvolupa a través de la marca La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país (televisions, ràdios i suports en línia).

El principal servei que La Xarxa els ofereix és l’oferta de continguts, que es dissenya conjuntament amb els mitjans adherits amb el propòsit d’incentivar al màxim la coproducció amb tots ells. Un criteri d’actuació que pretén, d’una banda, augmentar la visibilitat dels continguts audiovisuals locals distribuint-los al conjunt de mitjans adherits i ampliar-ne així l’audiència potencial; i, de l’altra, estimular econòmicament el sector.

L’oferta de continguts és: informatius i esportius, i divulgatius i d’entreteniment. Pel que fa als continguts informatius i esportius, posen l’accent en la informació local i s’elaboren a partir de la coordinació periodística entre els serveis informatius de La Xarxa i les redaccions dels mitjans adherits. Aquesta tasca conjunta la centralitza el servei de continguts informatius XN, en què ambdues parts comparteixen diàriament tant previsions de cobertura informativa com peces d’actualitat.

Respecte als continguts divulgatius i d’entreteniment, conformen un catàleg que es renova periòdicament coincidint amb l’inici de la temporada radiofònica (anual) i televisiva (trimestral). Aquest catàleg va adquirint progressivament una dimensió multimèdia amb la incorporació de programes amb un doble format (radiofònic i televisiu).

La Xarxa posa a disposició dels mitjans adherits diverses eines per distribuir i compartir continguts de manera sincrònica (a través del satèl·lit), i asincrònica. En el cas de les televisions, la plataforma de distribució asincrònica és el sistema informàtic anomenat xip. Quant a les ràdios, la distribució asincrònica es fa a través de la plataforma web la Sindicada. A banda de l’oferta de continguts, La Xarxa presta als mitjans adherits altres serveis, com l’assessorament lingüístic, l’assistència jurídica i tècnica, i la formació en diferents camps.

 

Façana de l'edifici de La Xarxa a Barcelona

 

Xarxa Audiovisual Local, SL 

B-65908337

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en data 21 de desembre de 2012 al volum 43517, foli 63, full B 431188, inscripció 1a.


Pavelló Cambó. Recinte Maternitat - Travessera de les Corts, 131.159 08028 Barcelona

Tel. +34 93 508 06 00 · laxarxa@laxarxa.cat

XAL > Sala de premsa > L’XTVL desmantella la xarxa d’enllaços terrestres i consolida l’intercanvi de continguts per IP amb les televisions adherides

Sala de premsa


L’adopció de la tecnologia IP permetrà a l’agència de notícies de l’XTVL, l’XN, distribuir fins a 20.000 notícies anuals

L’XTVL desmantella la xarxa d’enllaços terrestres i consolida l’intercanvi de continguts per IP amb les televisions adherides

Aquest mes de juny la Xarxa de Televisions Locals desmantellarà la major part de la seva xarxa d'enllaços terrestres a Catalunya amb motiu de la implementació de la tecnologia IP com a sistema de transmissió de materials audiovisuals amb les televisions adherides. Així, gràcies al XIP, el programari que permet connectar per xarxa informàtica l'XTVL i les televisions, aquestes poden gaudir de l'intercanvi de notícies en temps real, sense necessitat de connectar els seus equips als enllaços.

Fins a data d'avui, l'XTVL ha disposat d'enllaços terrestres a Lleida, Girona, l'Hospitalet de Llobregat i Reus, que han actuat com a centres nodals per a la contribució de peces informatives entre la Xarxa i les televisions adherides. A partir d'aquest mes de juny quedaran fora de servei els enllaços de Lleida, Girona i L'Hospitalet, mentre que el de Reus es desmantellarà en una segona fase.

L'any 2008, l'agència de continguts informatius de l'XTVL, l'XN, amb 10 anys de trajectòria, va distribuir prop de 19.000 notícies. El XIP permetrà enguany superar aquesta xifra i situar-la en 20.000. Actualment, a la redacció central de l'XN treballen una vuitantena de persones que, juntament amb totes i cadascuna de les redaccions de les televisions adherides, converteixen aquesta agència en la més important de Catalunya pel que fa a continguts de proximitat.

 

+ informació

Per a més informació, contacta amb el departament de Comunicació:

comunicacio@laxarxa.cat

93.508.06.00

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa