Xarxa Audiovisual Local

Diumenge, 31 de maig de 2020

.

 

La Xarxa Audiovisual Local, SL és una societat mercantil creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l’audiovisual local català, donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector. Aquests objectius els desenvolupa a través de la marca La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país (televisions, ràdios i suports en línia).

El principal servei que La Xarxa els ofereix és l’oferta de continguts, que es dissenya conjuntament amb els mitjans adherits amb el propòsit d’incentivar al màxim la coproducció amb tots ells. Un criteri d’actuació que pretén, d’una banda, augmentar la visibilitat dels continguts audiovisuals locals distribuint-los al conjunt de mitjans adherits i ampliar-ne així l’audiència potencial; i, de l’altra, estimular econòmicament el sector.

L’oferta de continguts és: informatius i esportius, i divulgatius i d’entreteniment. Pel que fa als continguts informatius i esportius, posen l’accent en la informació local i s’elaboren a partir de la coordinació periodística entre els serveis informatius de La Xarxa i les redaccions dels mitjans adherits. Aquesta tasca conjunta la centralitza el servei de continguts informatius XN, en què ambdues parts comparteixen diàriament tant previsions de cobertura informativa com peces d’actualitat.

Respecte als continguts divulgatius i d’entreteniment, conformen un catàleg que es renova periòdicament coincidint amb l’inici de la temporada radiofònica (anual) i televisiva (trimestral). Aquest catàleg va adquirint progressivament una dimensió multimèdia amb la incorporació de programes amb un doble format (radiofònic i televisiu).

La Xarxa posa a disposició dels mitjans adherits diverses eines per distribuir i compartir continguts de manera sincrònica (a través del satèl·lit), i asincrònica. En el cas de les televisions, la plataforma de distribució asincrònica és el sistema informàtic anomenat xip. Quant a les ràdios, la distribució asincrònica es fa a través de la plataforma web la Sindicada. A banda de l’oferta de continguts, La Xarxa presta als mitjans adherits altres serveis, com l’assessorament lingüístic, l’assistència jurídica i tècnica, i la formació en diferents camps.

 

Façana de l'edifici de La Xarxa a Barcelona

 

Xarxa Audiovisual Local, SL 

B-65908337

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en data 21 de desembre de 2012 al volum 43517, foli 63, full B 431188, inscripció 1a.


Pavelló Cambó. Recinte Maternitat - Travessera de les Corts, 131.159 08028 Barcelona

Tel. +34 93 508 06 00 · laxarxa@laxarxa.cat

XAL > Sala de premsa > La XAL i TVE podran intercanviar-se continguts

Sala de premsa


La Diputació de Barcelona acorda amb la televisió estatal un conveni de col·laboració

La XAL i TVE podran intercanviar-se continguts

El president de la Diputació de Barcelona i de la Xarxa Audiovisual Local (XAL), Antoni Fogué, i TVE han signat dimecres un conveni de col·laboració per intercanviar continguts audiovisuals d'actualitat entre la cadena pública estatal i aquesta xarxa local. El primer fruit d'aquest acord és la producció d'una sèrie documental dels 30 anys d'ajuntaments democràtics, amb continguts de l'arxiu històric de TVE a Sant Cugat. La firma d'aquest conveni referma la voluntat de la XAL d'afavorir la sostenibilitat d'un model comunicatiu proper al ciutadà a través d'acords amb tots els operadors del sector des d'una perspectiva localista.

El primer fruit de l'acord, la sèrie documental dels 30 anys d'ajuntaments democràtics produïda per la XTVL, repassa la transformació viscuda per les ciutats i pobles de Catalunya a partir de l'arribada de la democràcia als ajuntaments del territori català.

La sèrie s'emet des de l'11 de maig els dilluns a la nit a través de 13 televisions locals.

A més a més, la producció es pot seguir a través de lamalla.cat (http://www.lamalla.cat/30ad) a mesura que es vagin emetent cadascun dels capítols.

+ informació

Per a més informació, contacta amb el departament de Comunicació:

comunicacio@laxarxa.cat

93.508.06.00

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa